KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Słoneczny Stok"

ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok

NIP: 542-020-04-41   |   REGON: 000833160 KRS 0000103039 SR XII Wydz. Gospodarczy KRS

 

Administracja Osiedla "Słoneczny Stok" ul. Witosa 34

Dział Techniczny (zgłoszenia)   tel. 85 66 47 820

Dział Ekonomiczny                  tel. 85 66 47 825

Administratorzy                      tel. 85 66 47 822/827

kierownik                               tel. 85 66 47 823

fax 85 66 47 824

e-mail: adm.slonecznystok@sm-slonecznystok.pl

 

Administracja Osiedla "Zielone Wzgórza" ul. Magnoliowa 4

Dział Techniczny ( zgłoszenia)   tel. 85 66 47 830

Dział Ekonomiczny                   tel. 85 66 47 836/837

kierownik                                tel. 85 66 47 831

fax 85 66 19 450

e-mail: adm.zielonewzgorza@sm-slonecznystok.pl

 

Administracja Osiedla "Leśna Dolina " ul. Powstańców 1

Dział Techniczny  ( zgłoszenia )   tel 85  652 90 82, 85 65 46 969

Dział Ekonomiczny                     tel. 85 65 46 967

kierownik                                 tel. 85 652 90 88

e-mail: adm.lesnadolina@sm-slonecznystok.pl 

 

Sekretariat

tel. 85 66 49 370    fax. 85 66 12 219    tel. 85 66 14 016 

email. sekretariat@sm-slonecznystok.pl 

 

Dział Członk.-Mieszk.

tel. 85 66 49 378   email. mieszkaniowy@sm-slonecznystok.pl 

fax. 85 662 48 01

 

Dział Członk.-Mieszk. (kierownik)

tel. 85 66 49 374 

 

Dział Finansowy (kierownik)

tel. 85 66 49 377 

 

Czynsze

tel. 85 66 49 379   email. czynsze@sm-slonecznystok.pl 

 

Główna Księgowa

tel. 85 66 49 384 

 

Dział Księgowości (kierownik)

tel. 85 66 49 383 

 

Dział Techniczny

tel. 85 66 49 390   email: techniczny@sm-slonecznystok.pl 

kierownik              email:monika.wakuluk@sm-slonecznystok.pl

 

Dział Techniczny (insp. san. i elektr.)

tel. 85 66 49 395

 

Dział Techniczny (insp. budowlany)

tel. 85 66 49 393   fax. 85 66 11 943 

 

Dział GZM

tel. 85 66 49 392   tel. 85 65 46 280   email. ekonomiczny@sm-slonecznystok.pl 

 

Dział Samorządowy

tel. 85 66 49 388 

 

Dział Prawny

tel. 85 66 49 394   email. prawny@sm-slonecznystok.pl 

 

Klub Kaktus          502 871 253       e-mail:kaktus@klubkaktus.pl

Mini Klub               502 871 312       e-mail: miniklub@wp.pl

2017-06-12

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniach 12-27 czerwca 2017 r. w biurze Spółdzielni przy ul.Armii Krajowej 7 pok.206 zostanie wyłożone ...

2017-05-18

I kwartał br. okazał się pełnym sukcesów dla dzieci uczestniczacych w zajęciach w  naszych klubach osiedlowych.

Nasze zespoły biorą udział w ...

2017-06-05

Administracja Osiedla "Zielone Wzgórza" posiada do wynajęcia:

2017-04-11

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z informacją nt. wprowadzenia głowic termostatycznych z minimalną nastawką + 16o C i ich wpływu ...

2017-03-22

W zwiazku z budową Trasy Niepodległości mieszkańców osiedli "Leśna Dolina " i "Zielone Wzgórza" czekają zmiany w organizacji ruchu drogowego ...