STATUT

Dział I. Postanowienia ogólne

Dział II. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

Dział III. Wpisowe i udziały 

Dział IV. Organy Spółdzielni 

A. Walne Zgromadzenie 

B. Rada Nadzorcza

C. Zarząd Spółdzielni 

Dział V. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze 

Dział VI. Gospodarka Spółdzielni 

Dział VII. Zasady ustanawiania spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, a także ich zamiany

Dział VIII. Najem lokali 

Dział IX. Opłaty i używanie lokali

Dział X. Wkłady mieszkaniowe 

Dział XI. Wkłady budowlane, ustalanie ich wysokości

Dział XII. Przeniesienie praw odrębnej własności przez członków, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w tym garażu, prawo najmu lokalu użytkowego i garażu uzyskane przed 24 kwietnia 2001 r. 

Dział XIII. Skutki ustania członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu 

Dział XIV. Rozliczenia z tytułu udziałów wkładów mieszkaniowych i budowlanych 

Dział XV. Postanowienia końcowe

 

Pełna wersja Statutu Spółddzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok do pobrania (pdf)

2017-06-12

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniach 12-27 czerwca 2017 r. w biurze Spółdzielni przy ul.Armii Krajowej 7 pok.206 zostanie wyłożone ...

2017-05-18

I kwartał br. okazał się pełnym sukcesów dla dzieci uczestniczacych w zajęciach w  naszych klubach osiedlowych.

Nasze zespoły biorą udział w ...

2017-06-05

Administracja Osiedla "Zielone Wzgórza" posiada do wynajęcia:

2017-04-11

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z informacją nt. wprowadzenia głowic termostatycznych z minimalną nastawką + 16o C i ich wpływu ...

2017-03-22

W zwiazku z budową Trasy Niepodległości mieszkańców osiedli "Leśna Dolina " i "Zielone Wzgórza" czekają zmiany w organizacji ruchu drogowego ...