ZASOBY

Stan zasobów, regulaminy użytkowania

  1. Zasoby lokalowe w eksploatacji Spółdzielni
  2. Opłaty za lokale mieszkaniowe, użytkowe, garaże oraz świadczenia obowiązujące od 01.01.2017 w SM "Słoneczny Stok"
  3. Regulamin określający zasady korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz porządku domowego
  4. Regulamin określający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych w SM "Słoneczny Stok" w Białymstoku
  5. Regulamin rozliczania kosztów c.o. i podgrzania wody użytkowej
  6. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i jej użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali.
  7. Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

 

 

 

2017-06-12

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniach 12-27 czerwca 2017 r. w biurze Spółdzielni przy ul.Armii Krajowej 7 pok.206 zostanie wyłożone ...

2017-05-18

I kwartał br. okazał się pełnym sukcesów dla dzieci uczestniczacych w zajęciach w  naszych klubach osiedlowych.

Nasze zespoły biorą udział w ...

2017-06-05

Administracja Osiedla "Zielone Wzgórza" posiada do wynajęcia:

2017-04-11

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z informacją nt. wprowadzenia głowic termostatycznych z minimalną nastawką + 16o C i ich wpływu ...

2017-03-22

W zwiazku z budową Trasy Niepodległości mieszkańców osiedli "Leśna Dolina " i "Zielone Wzgórza" czekają zmiany w organizacji ruchu drogowego ...