Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok tel. 85 66 49 370, fax. 85 66 12 219

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku informuje, że od 01 października 2017 roku wchodzi w życie Uchwała nr XXXIV/549/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24.04.2017 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z podjętą uchwałą, z częściowego zwolnienia w wysokości 50% należnej opłaty mogą skorzystać właściciele nieruchomości będący członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkujący na nieruchomości wspólnie z rodziną wielodzietną, posiadający Kartę Dużej Rodziny.

W związku z powyższym, użytkownicy lokali mieszkalnych –  posiadający ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny, proszeni są o zgłaszanie się do siedziby Spółdzielni (pokój nr 305) w celu złożenia stosownego oświadczenia, z dowodem osobistym i kartami członków rodziny.

Złożenie wniosku do 5-tego każdego miesiąca uprawnia do częściowego zwolnienia z w/w opłaty w miesiącu jego złożenia.

Spółdzielnia zgodnie ze składanymi comiesięcznymi deklaracjami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnosząc opłaty uwzględni osoby, które złożyły stosowny wniosek w/w terminie o częściowe zwolnienie i przekaże otrzymane dane osobowe do Urzędu Miasta Białegostoku.