Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok tel. 85 66 49 370, fax. 85 66 12 219

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” z siedzibą w Białymstoku informuje, iż od dnia 25 maja 2018r. będzie obowiązywał nowy Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego „net – Czynsze”.

System „net-Czynsze” umożliwia:

  • Dostęp do podstawowych danych dotyczących przysługującego mu lokalu m.in.: danych adresowych, identyfikatora lokalu, danych prawnych lokalu, sald na koniec zamkniętego miesiąca z uwzględnieniem odsetek od zaległości;
  • Wydrukowania blankietu wpłat;
  • Wyświetlenie szczegółowej obrotówki w wykonanych operacji w ustalonym okresie;
  • Wygenerowanie obrotówki oraz naliczeń w formacie PDF;
  • Dostęp do szczegółowych naliczeń wchodzących w skład opłat eksploatacyjnych;
  • Otrzymywanie korespondencji.

Regulamin oraz formularze rejestracyjne dostępne są w siedzibie Spółdzielni przy ul. Armii Krajowej 7  oraz w poszczególnych Administracjach, a także poniżej 
REGULAMIN_INTERNETOWEGO_SYSTEMU_CZYNSZOWEGO_na_stronę_internetową.pdf
FORMULARZ_REJESTRACYJNY_osoba_fizyczna.pdf 
FORMULARZ_REJESTRACYJNY_osoba_prawna.pdf