Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok tel. 85 66 49 370, fax. 85 66 12 219

Rada Nadzorcza Spółdzielni dnia 17 września br. zatwierdziła plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2019 i wynikających z niego stawek opłat za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże oraz świadczenia. W 2019 r. stawka opłaty podstawowej wzrośnie o 0,06 zł za m 2.

Opłaty za użytkowanie lokali - Uchwała nr 6/2018 .