Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok tel. 085 66 49 370, fax. 085 66 12 219

Spółdzielnia informuje , że w przetargu na wykonanie modernizacji instalacji c.o., polegającej na doborze i montażu zaworów podpionowych oraz dostawę i montaż zaworów termoregulacyjnych cyrkulacji ciepłej wody typ OVENTROP w budynkach zasilanych z węzła cieplnego Upalna 24 została wybrana firma PHU " Technika Cieplna" sp. z o.o. Białystok.