Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok tel. 85 66 49 370, fax. 85 66 12 219

Kontakty do administracji/działów

Spółdzielnia mieszkaniowa Słoneczny Stok
Administracja Osiedla "Słoneczny Stok" ul. Witosa 34
Administracja Osiedla "Zielone Wzgórza" ul. Magnoliowa 4
Administracja Osiedla "Leśna Dolina " ul. Powstańców 1
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy
Czynsze
Dział Techniczny
Dział GZM
Dział Prawny