Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok tel. 85 66 49 370, fax. 85 66 12 219

Zarząd:

 • Jerzy Cywoniuk - Prezes Zarządu
 • Krystyna Apolska - członek Zarządu
 • Ewa Danilewicz - członek Zarządu

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "SŁONECZNY STOK" (2017 - 2020)

 • Przewodnicząca Rady - Samborska Anna
 • Z-ca Przewodniczącej Rady - Kwilman Marek
 • Sekretarz Rady - Niemyjska Ewa

Komisja Rewizyjna

 • Malinowska Krystyna - Przewodnicząca
 • Chrzanowska Tomaszycka Alina - Z-ca Przewodniczącej
 • Paterman Krystyna - członek
 • Romanowicz Anna - członek
 • Białasz Bogdan - członek

Komisja Techniczna

 • Krysiewicz Leszek -Przewodniczący
 • Dziarska Alina - Z-ca Przewodniczącego
 • Omeljaniuk Irena - członek
 • Barańczuk Ewa - członek

Komisja Społeczno-Samorządowa

 • Trzcinka Elżbieta - Przewodnicząca
 • Sawoń Marek - Z-ca Przewodniczącej
 • Kożan Kamila - członek