Aktualności

Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok"

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują odbiorców wody w budynkach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 12,16,18 oraz Przedszkole Samorządowe nr 39 przy ul. W. Witosa 22, że w dniu 06.12.2019 r. (piątek) w godzinach 9-14 nastąpią przerwy w dostawie wody ze względu na prace na sieci wodociągowej. Z przyczyn losowych godziny przerw w dostawie wody mogą ulec zmianie.

           Informujemy, że w dniu 09.12.2019r. (poniedziałek) w godz. od 7.00 do 17.00 w budynku przy ul. Witosa 25 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych. Powyższa przerwa spowodowana będzie usuwaniem awarii instalacji centralnego ogrzewania w budynku. 

           Za zainstniałą niedogodność przepraszamy.

Administracja Osiedla "Zielone Wzgórza" informuje, że od dn. 28.11.2019 do momentu usunięcia awarii, wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody. Dot. budynków: Zielonogórska 26,28,30,32,34,36 oraz Konwaliowa 1,3.

Za wynikłe utrudnienia uprzejmie przepraszamy

Informujemy, że w związku z przebudową magistrali wodociągowej przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody (wahania ciśnienia) w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok".

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Białymstoku informuje, że od dnia 01 września 2019 Banki oraz Urzędy Pocztowe, w których Spółdzielnia posiada rachunki bankowe będą pobierały opłaty ( zgodnie z tabelą opłat i prowizji za czynności bankowe Banku/Urzędu) za każdą wpłatę gotówkową dokonaną w placówce Banku/Urzędu za użytkowanie lokali w zasobach SM od osób wpłacających na rachunek Spółdzielni.

Dane kontaktowe

W dni robocze w godz. 7.00 - 15.00

os. "Słoneczny Stok" - 85 664 78 20
os. "Zielone Wzgórza" - 85 664 78 30
os. "Leśna Dolina " - 85 654 69 69

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi -
85 741 79 83 (uwagi co do wywozu śmieci z osiedli)

W razie awarii

Telewizja „Vectra” 801 080 180, 587 426 500
Telewizja SAV 85 654 06 30
Telewizja Elpos 85 83 11 000

 

Internet (Internetia) 85 871 20 00, 85 744 62 72
Telewizja, Internet, Telefon "EURONET"
85 661 40 07, 503 135 960, 502 773 395

Więcej informacji...
Ważne telefony

Straż Miejska - 85 869 68 00
Komisariat Policji - 85 670 32 33 (dyżurny)
Policyjny Telefon Zaufania - 85 670 27 37
Straż Graniczna - 85 714 55 55
Infolinia Straży Granicznej - 800 42 23 22

Infolinia pomoc dla
bezdomnych, potrzebujących pomocy
800 444 989