Aktualności

Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok"

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia  18.09. 2023 r.  zatwierdzono plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2024 oraz nowe stawki opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.

Nowe stawki.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słoneczny Stok" w Białymstoku przypomina o właściwej segregacji odpadów komunalnych. Stwierdzenie braku segregacji odpadów komunalnych na poszczególne frakcje skutkować będzie wyższą opłatą dla całej nieruchomości, w której zostanie ujawniona nieprawidłowość.

Zgodnie z przepisami unijnymi miasta i gminy są zobowiązane do segregacji odpadów na odpowiednim poziomie. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wrzucanie odpadów do pojemników zgodnie z ich oznaczeniami.

Szczegółowe informacje o właściwej segregacji znajdują się  na stronie internetowej Miasta Białystok

Nowy System Segregacji Odpadow 2023 pl A4 2

Informujemy, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 15.00 - 16.00  w administracjach osiedli :

  • Słoneczny Stok       ul Witosa 34
  • Zielone Wzgórza     ul. Magnoliowa 4
  • Leśna Dolina           ul.Powstańców 1

bedą pełnione dyżury  dzielnicowych z Komisariatu Policji III w Białymstoku.

Pierwsze dyżury już od 7 listopada br w godzinach 15.00 - 16.00

Zapraszamy.

Spółdzielnia ostrzega mieszkańców przed firmami oferującymi wykonanie różnego rodzaju usług, powołując się przy tym na uzgodnienia ze Spółdzielnią,

Czytaj więcej...

W odpowiedzi na prośby mieszkańców, informujemy że począwszy od 5 września br  w każdy pierwszy wtorek miesiąca, biuro i administracje osiedli Spółdzielni będą czynne w godzinach 7.00 - 17.00.

Dane kontaktowe

os. "Słoneczny Stok" - 85 664 78 20
os. "Zielone Wzgórza" - 85 664 78 30
os. "Leśna Dolina " - 85 654 69 69

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi -
85 741 79 83 (uwagi co do wywozu śmieci z osiedli)

W razie awarii

Telewizja „Vectra” 801 080 180, 587 426 500
Telewizja SAV 85 654 06 30
Telewizja Elpos 85 83 11 000

 

Internet (Internetia) 85 871 20 00, 85 744 62 72
Telewizja, Internet, Telefon "EURONET"
85 661 40 07, 503 135 960, 502 773 395

Więcej informacji...
Ważne telefony

Straż Miejska - 85 869 68 00
Komisariat Policji - 85 670 32 33 (dyżurny)
Policyjny Telefon Zaufania - 85 670 27 37
Straż Graniczna - 85 714 55 55
Infolinia Straży Granicznej - 800 42 23 22

Infolinia pomoc dla
bezdomnych, potrzebujących pomocy
800 444 989